Kerajaan setuju untuk kecualikan pemotongan elektrik untuk sesetengah pengguna ini sehingga akhir Jun.

Kerajaan bersetuju mengecualikan pemotongan bekalan elektrik terhadap pengguna domestik di Semenanjung sehingga akhir Jun, dengan syarat pengguna tidak mempunyai tunggakan melebihi enam bulan. Menteri Tenaga dan Sumber Asli, Datuk Seri Dr Shamsul Anuar Nasarah, berkata sebelum ini langkah sama diambil kerajaan membabitkan pengguna domestik yang tiada tunggakan melebihi enam bulan dengan diberikan pengecualian pemotongan bagi […]

Continue Reading